beats by dre cheap

Vjerobauka

Polubauk kruži polubosnom i poluhercegovinom! polubauk vjeronauka! To što nije cijeli bauk, već polovni, je zbog toga što vjeronauk nije obavezan, već poluobavezan. Zato se treba nadati da  će se desiti dovoljan broj razumnih roditelja koji svoju djecu neće upisivat na taj čudnovišni predmet, a to im zakon, hvala Bogu, suphanallah, još uvijek dozvoljava. Kažem razumnih, jer je razum ono što se protivi tom predmetu. Prvo iz razloga što taj predmet  ima oksimoronski naziv koji nije nastao u školi kad su učenici na nastavnikov zahtjev smišljali oksimorone da pokažu da su shvatili šta je on. Ne, taj predmet mrtav - hladan nosi taj naziv kao što matematika nosi svoj! E, ne može! Kako je u jednu riječ moguće spojiti vjeru i nauku? Vjera je uvijek radila protiv nauke. Ne mislim samo tu na spaljene, protjerane, osiromašene, naučnike, već i na naučni metod kojeg ne može vjera primjenjivat, on traži konkretne dokaze, opipljive, stvarne. Nauka se, naravno može baviti vjerom. Psihoanaliza, sociologija, manje – više sve društvene nauke, ali ne, ovdje nije riječ o nauci o vjeri, već o vjeri koja istodobne hoće da bude nauka, o uvođenju ljudi u svijet vjernika, o zatiranju razuma. Nastoji se stvoriti nauka tako što će se upinjat da je obore, od teorije evolucije pa nadalje, ništa to ne valja, pričaće bulica sitnoj djeci u školici sve umačući lokum u kahvu i oblizujući se oko usta i jahkajući i jahkanjem prizivijaću Haruna Jahju u kojeg je potajno i uzaludno zaljubljena ko bh. tinejdžerka u Tom Kruza. Osim toga, taj naziv ide i na štetu vjere. Kako naučiti nekoga da bude vjernik? Zar se do toga ne dolazi nekim somnabulnim spoznajama?

Postoji i eufemizirani naziv za vjeronauku, to je kultura religija. Ovo nije ni oksimoron, ovo je apsurd. Prvo, religija spada pod kulturu, a ne, kako bi se iz naziva dalo protumačit, kultura pod religiju. Međutim, kako kultura ima više značenja onda pod kulturu, npr. islama sigurno ne spada to da muslimani vjeruju u jednog Boga, već će prije biti tu kaligrafija. Al' ne! Učenike ne uče tu kaligrafiji, vjerujte mi! No, rekao sam, to je samo eufemizam za vjeronauku, a ona je dio šireg projekta potčinjavanja individua onim vrijednostima koje propagira dominantna ideologija. Ona je, kako bi Altiser rekao, sredstvo dozivanja u redove dominantne ideologije. U školama, a pogotovo obdaništima, se ne radi ni o potčinjavanju, već o stvaranju! O stvaranju budućih četnika, ustaša, balija ili još gore, do skora neviđene vrste, Vehabija, sa velikim V.

Mali jadi velikog čovjeka
http://velikijadimalogcovjeka.blogger.ba
29/10/2008 21:30